Liên hệ

Nhà máy 1

Thôn Khương Tự, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 04 3873-6599
Fax: +844 38736608
e-mail: exim@acplasticbag.com

Nhà máy 2

551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

Tel: 04 3876-5555
Fax: +844 38736608
e-mail: exim@acplasticbag.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Mã bảo mật
captcha

Bản đồ